Понеділок, 10.08.2020, 04:06

Вітаю Вас Гість | RSS

Головна » 2009 » Листопад » 18 » Позовна заява про стягнення заборгованості по орендній платі і витрат на утримання орендованого приміщення, пені, інфляційних нарахувань...
14:52
Позовна заява про стягнення заборгованості по орендній платі і витрат на утримання орендованого приміщення, пені, інфляційних нарахувань...
23 березня 2009 року № 02 -19/02 
                                                                                               Господарському суду Волинської області 
                                                                                               м. Луцьк, пр. Волі, 54 а. 
                                                                           Позивач:     УСТАНОВА 
                                                                                               43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 00. 
                                                                                               Код 000000 
                                                                                               р/р 00000000000000 
                                                                                               ГУДКУ у Волинській області. 
                                                                                               МФО 000000 
                                                                           Відповідач:  Приватний підприємець П.І,Б 
                                                                                               43000, м. Луцьк, вул. Коперніка, 00/0 
                                                                                               тел. 8 050 000 00 00 
                                                                                               р/р 00000000000000 
                                                                                               у ВГРУ КБ Приватбанк МФО 000000
                                                     
                                                                                                      Ціна позову: 14 933,57 гривень.

Позовна заява
про стягнення заборгованості по орендній платі
та відшкодування витрат на утримання нежитлового приміщення

     28 березня 2005 року між регіональним відділенням ФДМУ по Волинській області і підприємцем П.І.Б був укладений договір оренди державного нерухомого майна № 000, згідно якого орендодавець передав, а орендар прийняв у строкове, платне користування приміщення в будівлі УСТАНОВИ по вул. Шопена,00. Орендар користувався приміщенням загальною площею 170 кв.м., з метою розміщення офісу (додаткова угода № 2, від 6 грудня 2006 року).
     Відповідно до вимог п. 5.2 договору оренди, орендар зобов’язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.
     Згідно п.1 Додаткової угоди №3 від 25 січня 2007 року до договору оренди державного нерухомого майна № 000 розмір орендної плати визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.1995 № 786 (зі змінами і доповненнями до неї) і становить 2768,70 за січень 2007 року (базовий місяць) без врахування індексу інфляції та ПДВ. В подальшому розмір орендної плати корегується в залежності від індексу інфляції згідно методики.
     Відповідно п. 3.3 Договору орендна плата перераховується щомісяця не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним і спрямовується 50 відсотків від суми орендної плати до Державного бюджету, а 50 відсотків від суми орендної плати на рахунок балансоутримувача, тобто УСТАНОВИ.
     З 01 січня 2009 року договір було розірвано за згодою сторін, а орендоване приміщення повернуте балансоутримувачу згідно акту прийому-передачі. Проте, своїх зобов’язань за договором орендар належним чином не виконав, станом на 23 березня 2009 року він має заборгованість по орендній платі (за жовтень, листопад і грудень 2008 року) в розмірі 8 137,49 гривень, про що орендарю були виставлені відповідні рахунки. Таким чином П.І.Б порушив вимоги закону і договору.
     Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) зобов’язання повинно виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цьго Кодексу (Цивільного), інших актів цивільного законодавства.
Згідно статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
     Крім цього, відповідно до п. 3.5 договору оренди за несвоєчасне перерахування орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості з урахуванням індексу інфляції, за кожен день прострочення.
     Таким чином, підприємець П.І.Б повинен сплатити суму заборгованості в розмірі - 8 137,49 гривень, пеню, яка складає – 547,38 гривень, інфляційні нарахування -522,10 гривень, річні – 68,41 гривень (розрахунки додаються),
разом - 9 275,38 гривень.
     1 серпня 2007 року між УСТАНОВОЮ (балансоутримувач) і підприємцем П.І.Б був укладений договір № 00/в на відшкодування витрат на утримання орендованого нежитлового приміщення загальною площею 170 м. кв.
     Згідно п. 5.1 договору він діє до закінчення терміну дії договору оренди нежитлового приміщення. Договір оренди був розірваний з 1 січня 2009 року.
     Відповідно до п. 2.2.10 договору орендар зобов’язаний не пізніше 15 числа, наступного за звітним сплачувати балансоутримувачу витрати на утримання орендованого нежитлового приміщення на підставі виставлених балансоутримувачем рахунків.
     При несвоєчасному внесення плати, починаючи з 16 числа місяця, наступного за звітним, нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку від несплаченої суми за кожен день прострочення.
     На час предявлення позову підприємець П.І.Б має заборгованість по відшкодуванню витрат на утримання нежитлового приміщення (за жовтень, листопад, грудень 2008 року) в розмірі – 5 005,18 гривень (розрахунок додається).
Також на суму боргу нараховується 3% річних та інфляційні нарахування у відповідності до ч. 2 ст. 625 ЦК України.
     Таким чином на 23 березня 2009 року пеня складає – 306,40 гривень; річні (3%) – 38,30 гривень; втрати від інфляції – 308,31 гривень (розрахунки додаються), разом (враховуючи суму боргу) – 5 658,19 гривень.
     На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 526, 610, 611, 625, Цивільного кодексу України, ст. 1, 2,12,49,54, ГПК України,

                                                                                        ПРОСИМО: 

     1) Стягнути з підприємця П.І.Б на користь УСТАНОВИ (р/р 00000000000000 в ГУДКУ у Волинській області МФО 00000) суму боргу по орендній платі згідно договору оренди № 000 в розмірі 8 137,49 гривень (з ПДВ), пеню – 547,38 гривень, 3% річних – 68,41 гривень; інфляційні нарахування – 522,10 гривень, всього – 9 275,38 гривень . 
 
     2) Стягнути з підприємця П.І.Б на користь УСТАНОВИ (р/р 00000000000000 в ГУДКУ у Волинській області МФО 000000) заборгованість по відшкодуванню витрат на утримання нежитлового приміщення в розмірі 5 005,18 гривень грн., пеню – 306,40 гривень, 3% річних - 38,30 гривень, інфляційні нарахування - 308,31 гривень, разом – 5 658,19 гривень. 
     3) Покласти на відповідача судові витрати по сплаті державного мита в розмірі – 149,33 гривень, та 118 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

     Додатки:

1. Квитанція про надіслання копії позовної заяви відповідачеві;
2. Копія договору оренди державного нерухомого майна № 000 від 28 березня 2005 року;
3. Копія додаткової угоди № 2 від 6 грудня 2006 року до договору оренди державного нерухомого майна № 000 від 28 березня 2005 року;
4. Копія додаткової угоди № 3 від 25 січня 2007 року до договору оренди державного нерухомого майна № 000 від 28 березня 2005 року;
5. Копія акту приймання-здачі приміщення від 01 січня 2009 року;
6. Копія договору на відшкодування витрат на утримання орендованого нежитлового приміщення № 00/в від 1 серпня 2007 року;
7. Копії виставлених рахунків на 3 аркушах;
8. Копія акту звірки взаєморозрахунків (станом на 01 січня 2009 року, без врахування заборгованості за грудень 2008 року);
9. Претензія та квитанція про її відправлення;
10. Розрахунок пені;
11. Розрахунок інфляційних втрат;
12. Розрахунок штрафних санкцій (3%річних);
13. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи – УСТАНОВИ;
14. Копія довідки ЄДРПОУ;
15. Платіжне доручення № ____ від _____________ в розмірі 149,33 гривень по сплаті державного мита;
16. Платіжне доручення № ____ від ___________ про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 118 гривень.

                         Начальник                                                                         ______________ П.І.Б.
 
 
Додаток № 10. Розрахунок пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ.
 
      Нарахування пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на 23 березня 2009 року належної до сплати підприємцем П.І.Б згідно п. 3,5 Договору оренди державного нерухомого майна № 000 від 28 березня 2005 року.
 
Облікова ставка Національного банку України встановлена в розмірі – 12%.
 
 Обрахунок здійснюється за формулою:
 
Сума боргу × 12% (розмір облікової ставки) × кількість пропущених днів : 365 (днів у році) × 2.
 
Сума боргу за жовтень складає 2666,87 гривень (з ПДВ), кількість прострочених днів платежу – 133, за період з 11 листопада 2008 року по 23 березня 2009 року.
 
2666,87 × 12% × 133 : 365 × 2 = 233,22 гривень.
 
Сума боргу за листопад складає 2706,89 гривень (з ПДВ), кількість прострочених днів платежу – 103, за період з 11 грудня 2008 року по 23 березня 2009 року.
 
2706,89 × 12% × 103 : 365 × 2 = 183,32 гривень.
 
Сума боргу за грудень складає 2763,73 гривень (з ПДВ), кількість прострочених днів платежу – 72, за період з 11 січня 2009 року по 23 березня 2009 року.
 
2763,73 × 12% × 72 : 365 × 2 = 130,84 гривень.
 
Разом пеня складає 547,38 гривень.
 
Нарахування пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на 23 березня 2009 року належної до сплати підприємцем П.І.Б згідно п. 2.2.10 договору на відшкодування витрат на утримання нежитлового приміщення № 00/в.
 
Витрати на утримання орендованого приміщення за жовтень складають 1247,10 гривень (з ПДВ), кількість прострочених днів платежу – 128, за період з 16 листопада 2008 року по 23 березня 2009 року.
 
1247,10 × 12% × 128 : 365 × 2 = 104,96 гривень;
 
Витрати на утримання орендованого приміщення за листопад складають 1760,49 гривень (з ПДВ), кількість прострочених днів платежу – 98, за період з 16 грудня 2008 року по 23 березня 2009 року;
 
1760,49 × 12% × 98 : 365 × 2 = 113,44 гривень;
 
Витрати на утримання орендованого приміщення за грудень складають 1997,59 гривень (з ПДВ), кількість прострочених днів платежу – 67, за період з 16 січня по 23 березня 2009 року.
 
1997,59 × 12% × 67 : 365 × 2 = 88,00 гривень;
 
Разом пеня складає 306,40 гривень;
 
Додаток № 11. Нарахування інфляційних втрат (3% річних)
 
Розрахунок інфляційних втрат (індексу інфляції) належної до сплати підприємцем П.І.Б. станом на 23 березня 2009 року за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань згідно договору оренди державного нерухомого майна від 28 березня 2005 року № 000.
 
Сума заборгованості за жовтень 2008 року становить 2666,87 гривні (з ПДВ).
 
2666,87 × 101,5% (індекс інфляції за листопад 2008 року) × 102,1% (індекс інфляції за грудень 2008 року) × 102,9% (індекс інфляції за січень 2009 року) × 101,5% (індекс інфляції за лютий 2009 року) = 2886,52 гривні (сума заборгованості, з врахуванням індексу інфляції),
2886,52 – 2666,87 = 219,65 гривень, втрати від інфляції по заборгованості за жовтень.
 
Сума заборгованості за листопад 2008 року становить 2706,89 гривень (з ПДВ).
 
2706,89 × 102,1% (індекс інфляції за грудень 2008 року) × 102,9% (індекс інфляції за січень 2009 року) × 101,5% (індекс інфляції за лютий 2009 року) = 2886,54 гривні (сума заборгованості, з врахуванням індексу інфляції),
2886,54 – 2706,89 = 179,65 грн., втрати від інфляції по заборгованості за листопад.
 
Сума заборгованості за грудень 2008 року становить 2763,73 гривень (з ПДВ).
 
2763,73 × 102,9% (індекс інфляції за січень 2009 року) × 101,5% (індекс інфляції за лютий 2009 року) = 2886,53 гривні (сума заборгованості, з врахуванням індексу інфляції);
2886,53 - 2763,73 = 122,80 гривень втрати від інфляції по заборгованості за грудень.
 
Разом інфляційні нарахування згідно договору оренди №000 становлять 522,10 гривень.
 
Розрахунок інфляційних втрат (індексу інфляції) належної до сплати підприємцем П.І.Б. станом на 23 березня 2009 року за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань згідно договору на відшкодування витрат на утримання орендованого нежитлового приміщення № 00/в від 01.08.2007 року.
 
Сума заборгованості за жовтень 2008 року становить 1247,10 гривень (з ПДВ).
 
1247,10 × 101,5% (індекс інфляції за листопад 2008 року) × 102,1% (індекс інфляції за грудень 2008 року) × 102,9% (індекс інфляції за січень 2009 року) × 101,5% (індекс інфляції за лютий 2009 року) = 1349,81 гривень (сума заборгованості, з врахуванням індексу інфляції),
1349,81 – 1247,10 = 102,71 гривень, втрати від інфляції по заборгованості за жовтень.
 
Сума заборгованості за листопад 2008 року становить 1760,49 гривень (з ПДВ).
 
1760,49 × 102,1% (індекс інфляції за грудень 2008 р.) × 102,9% (індекс інфляції за січень 2009 р.) × 101,5% (індекс інфляції за лютий 2009 р.) = 1877,33 гривні (сума заборгованості, з врахуванням індексу інфляції),
1877,33 – 1760,49 = 116,84 гривні, втрати від інфляції по заборгованості за листопад.
 
Сума заборгованості за грудень 2008 року становить 1997,59 гривень (з ПДВ).
 
1997,59 × 102,9% (індекс інфляції за січень 2009 р.) × 101,5% (індекс інфляції за лютий 2009 р.) = 2086,35 гривень (сума заборгованості, з врахуванням індексу інфляції),
 
2086,35 – 1997,59 = 88,76 гривень, втрати від інфляції по заборгованості за грудень.
 
Разом інфляційні нарахування згідно договору на відшкодування витрат на утримання орендованого нежитлового приміщення № 00/в від 01.08.2007 року становлять 308,31 гривень.
 
Додаток № 12. Розрахунок штрафних санкцій (3% річних).
 
Розрахунок фінансових санкцій згідно статті 625 Цивільного кодексу України (3% річних) належних до сплати підприємцем П.І.Б. станом на 23 березня 2009 року за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань по договору оренди № 000 від 28.03.2005 року.
 
Розрахунок 3% річних проводиться за формулою:
 
сума боргу × 3% × кількість прострочених днів платежу : 365 (кількість днів у році)
 
Орендна плата за жовтень складає 2666,87 гривень (з ПДВ), кількість прострочених днів платежу – 133 (з 11 листопада 2008 року по 23 березня 2009 року)
 
2666,87 × 3% × 133 : 365 = 29,15 гривень;
 
Орендна плата за листопад складає: 2706,89 гривень(з ПДВ), кількість прострочених днів платежу – 103 (з 11 грудня 2008 року по 23 березня 2009 року)
 
2706,89 × 3% × 103 : 365 = 22,91 гривень;
 
Орендна плата за грудень складає: 2763,73 гривень (з ПДВ), кількість прострочених днів платежу – 72 (з 11 січня 2009 року по 23 березня 2009 року)
 
2763,73 × 3% × 72 : 365 = 16,35 гривень;
 
Разом (3% річних) за договором оренди № 000 складають 68,41 гривень.
 
Розрахунок фінансових санкцій згідно статті 625 Цивільного кодексу України (3% річних) належних до сплати підприємцем П.І.Б. станом на 23 березня 2009 року за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань згідно договору на відшкодування витрат на утримання приміщення № 00/в від 01.08.2007 року.
 
Витрати на утримання приміщення за жовтень складають 1247,10 гривень (з ПДВ), кількість прострочених днів платежу – 128 (з 16 листопада 2008 року по 23 березня 2009 року)
 
1247,10 × 3% ×128 : 365 = 13,12 гривень;
 
Витрати на утримання приміщення за листопад складають 1760,49 гривень (з ПДВ), кількість прострочених днів платежу – 98 (з 16 грудня 2008 року по 23 березня 2009 року)
 
1760,49 × 3% × 98 : 365 = 14,18 гривень;
 
Витрати на утримання приміщення за грудень складають 1997,59 гривень (з ПДВ), кількість прострочених днів платежу – 67 ( з 16 січня 2009 року по 23 березня 2009 року)
 
1997,59 × 3% × 67 : 365 = 11,00 гривень.
 
Разом (3% річних) згідно договору на відшкодування 38,30 гривень.
 
 
 
Переглядів: 19249 | Додав: savchuk | Теги: Позов до Господарського суду, Позовна заява простягнення заборгов, нарахування інфляційних втрат, зразок позовної заяви, пеня | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: